logo swisschamber
PL rozdzielnik EN

Aktualność


Nazwa firmy: Swisschamber
Data: 25 Maj 2018
Tytuł:
Wręczenie nagród laureatom IV edycji konkursu
24 maja 2018r. w siedzibie firmy Deloitte, podczas 20. Walnego Zgromadzenia Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oficjalnie uhonorowaliśmy laureatów IV edycji konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”.

Nagrodami ufundowanymi przez Patronów były płatne staże oraz nagrody rzeczowe.

W tej edycji nagrodzone zostały następujące osoby:

Katarzyna Zbroja, autorka pracy „Znaczenie procedur dla bezpiecznego procesu przewozów materiałów niebezpiecznych transportem lotniczym.”, obronionej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Patronem pracy była firma FRACHT.

Magdalena Dorosz, autorka pracy „Analiza udziału urządzeń sanitarnych w certyfikacji budynków typu LEED i BREEAM”, obronionej na Politechnice Warszawskiej. Patronem pracy była firma GEBERIT.

Jolanta Różniak i Katarzyna Waliłko, autorki pracy „Projekt urządzenia do rehabilitacji dzieci (5 do 15lat) po udarach mózgu” obronionej na Politechnice Gdańskiej. Patronem pracy był SWISSMED.

Kamil Adamowski, autor pracy „Analiza porównawcza udziału promieniowania w zależności od konstrukcji grzejnika - na przykładzie grzejnika Zehnder Charleston oraz grzejnika płytowego.”, obronionej na Politechnice Wrocławskiej. Patronem pracy była firma ZEHNDER.

Nagrodą wspólną dla wszystkich wyróżnionych osób był udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów ds. rekrutacji z firmy Swisslinx, które odbyły się tego samego dnia po południu.

Naszym laureatom raz jeszcze serdecznie gratulujemy i życzymy wielu zawodowych możliwości, wyzwań i sukcesów.
Swissstandards.pl © 2015 All Rights Reserved. Powered by Staempfli, designed by Ptasia 30