logo swisschamber
PL rozdzielnik EN

O ZNAKU

swissstandards.pl to wspólny znak towarowy, który został stworzony w celu propagowania i krzewienia szwajcarskich standardów jakości i postępowania w obrocie gospodarczym w Polsce. Fundamentem swissstandards.pl są trzy wartości: doskonałość, niezawodność i innowacyjność.Właścicielem znaku swissstandards.pl jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza. Izba od 1998 roku wspiera i inspiruje gospodarczą współpracę między Polską i Szwajcarią. Jesteśmy przekonani, że jakość i solidność mają kluczowe znaczenie w kontaktach gospodarczych, dlatego też uznaliśmy wprowadzenie takiego znaku towarowego za celowe.

Izba przyznaje prawo do używania znaku członkom Izby, jak i podmiotom niezrzeszonym. Znak może być używany w przypadku konkretnych usług. Użytkownik może zamieścić znak we wszelkich materiałach reklamowych, także w formie elektronicznej.Swissstandards.pl © 2015 All Rights Reserved. Powered by Staempfli, designed by Ptasia 30