logo swisschamber
PL rozdzielnik EN

JAK ZOSTAĆ BENEFICJENTEM ZNAKU


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani użytkowaniem znaku swissstandards.pl prosimy o przesłanie wypełnionego wniosku o zezwolenie na użytkowanie znaku. Po otrzymaniu wniosku skontaktujemy się z Państwem.

Pozwolenie na użytkowanie znaku wydaje Zarząd Izby. O decyzji zostaną Państwo poinformowani w ciągu sześciu tygodni od daty wpłynięcia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Prawo do posługiwania się znakiem otrzymują Państwo po podpisaniu z Izbą umowy użytkowania znaku.Prosimy o przesłanie dokumentów mailem na swissstandards@swissstandards.pl lub pocztą na adres:Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
Al. Niepodległości 18 (piętro 6)
02-653 Warszawa


Swissstandards.pl © 2015 All Rights Reserved. Powered by Staempfli, designed by Ptasia 30